Den nedsatte aksellasten gjelder på strekningen fra bunnen av Kregnesbakken til krysset Letesvegen-Kregnesvegen. Mye nedbør den siste tida gjør at vegen enkelte steder er i ferd med å gå i oppløsning.

Nedsatt aksellast på strekningen vil bli skiltet.