Nedjusteringen innebærer at vi fortsatt skal teste oss ved symptomer, men at det blir lettelser på hvem som må i karantene og hvem som må smittespores.

- Vi er nå kommet så langt med vaksinering, både lokalt og nasjonalt, at det er forsvarlig å justere ned TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene). Av de smittede blir svært få alvorlig syke. Vi er i ferd med å gå over i ei tid der covid-19 inngår som et av de naturlige luftveisvirusene vi har rundt oss, sier kommuneoverlege Aslak Jaryd Johansen i Melhus kommune.

Lettelser i karanteneplikten

Framover gjelder smittekarantene kun for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (f.eks. kjæreste eller bestevenn), og som samtidig er uvaksinerte/ikke-fullvaksinerte.

Øvrige nærkontakter har ikke lenger plikt til å gå i smittekarantene. Er du nærkontakt til en smittet, oppfordres du til å:

  • teste deg så snart du er informert om at du er nærkontakt, enten med to selvtester hjemme med et døgns mellomrom eller PCR-test på teststasjonen
  • begrense sosial kontakt inntil testsvar foreligger
  • egenobservasjon av symptomer i 10 dager etter eksponering

Ikke karantene for barn og unge

De siste ukene har barn og unge under 18 år kunnet teste seg ut av karantene. Karanteneplikten for denne gruppa gjelder ikke lenger og ordningen opphører.

Skoleklasser, avdelinger i barnehager, treningsgrupper og andre grupper i lag og foreninger skal derfor ikke lenger settes i karantene. Ved nye utbrudd er jevnlig testing stort sett tilstrekkelig.

Ved spesielt krevende lokale utbrudd, kan lokal smittekarantene bli aktuelt.

Teste deg ut av smittekarantene

Uvaksinerte/ikke fullvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, som ikke har symptomer, kan teste seg ut av smittekarantene dersom de ikke utsettes for videre eksponering. Testingen kan enten være daglig selvtesting fra fremre nese hjemme i 7 dager eller PCR-test på teststasjonen annenhver dag i 7 dager.

Dersom du utvikler symptomer i karantene/testoppfølgingstiden, er du et “sannsynlig tilfelle” og må være i isolasjon fram til negativ test og hjemme til det kun er igjen restsymptomer.

Når skal du teste deg?

Det er fortsatt lav terskel for testing ved symptomer, også for vaksinerte.

Selvtester får du utlevert på Melhus bibliotek i åpningstidene mandag til lørdag. På søndager fra kl. 13-15 kan du få selvtester på rådhuset i forbindelse med kinoforestillinger.  

Tester du positivt på en selvtest, send en e-post til smittesporing@melhus.kommune.no. Du vil deretter bli kontaktet samme dag eller påfølgende dag.

Smittesporing

Melhus kommunens smittesporing vil framover være konsentrert om husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Er du smittet (eller foresatt til en smittet) vil du nå få et større ansvar selv for å informere dem du har vært i nær kontakt med. Smittesporerne i Melhus kommune vil hjelpe deg med dette.

Isolasjon

Får du bekreftet smitte med covid-19 skal du fortsatt være i isolasjon.