Vi går derfor ut med informasjon for å oppklare situasjonen. Vi har ikke grunn til å tro at andre som har vært i hallen kan være smittet som følge av dette.

På jobb fredag

På fredag var en av våre ansatte som vanlig på jobb i hallen. I løpet av kvelden ble denne personen satt i karantene som nærkontakt til et smittetilfelle bosatt i Trondheim.

Vedkommende ble testet søndag kveld, og testen var negativ. Personen er fortsatt i karantene.

- Ikke fare for smitte

Trondheim kommune sto for smittesporingen, og de mente at vår ansatt ikke var smitteførende på fredag. Altså mente de at det ikke var fare for at vedkommende kunne ha smittet noen på jobb.

Dette har med inkubasjonstid å gjøre; hvor lang tid det går fra man kan være utsatt for virussmitte, til man selv kan smitte andre.

Dermed ble ingen av de andre ansatte i hallen satt i karantene på fredag.

Hallen ble stengt

I løpet av lørdagen ble Melhushallen ved en feil midlertidig stengt. I ettertid har det oppstått en del usikkerhet og rykter om mulig smitte i hallen.

Føre-var-tiltak

Søndag kveld var vi i kontakt med smittevernlegen i Trondheim for å få kunnskap om saken. I samråd med dem valgte vi å sette våre fem ansatte som var på jobb i Melhushallen fredag i karantene, frem til vi hadde fått en avklaring. Vi ba dem også om å ta en test. Samtidig bestilte vi vask av Melhushallen.

Alt dette ble gjort for å være helt på den sikre siden, som et føre-var-tiltak. Vi er ekstra forsiktige nå, som følge av den muterte virusvarianten i Trondheim.

Dette er situasjonen nå:

De fem ansatte som ble satt i karantene, ble løst ut av karantene mandag formiddag.

Melhushallen har blitt vasket, og er åpen. Det er helt trygt å trene og bruke hallen som normalt, med de samme smittevernreglene som gjelder til vanlig. 

Testing i Melhus 

Generelt er det lav terskel for testing i Melhus, og vi oppfordrer alle som får symptomer om å teste seg. Time bestiller du enkelt på www.melhus.kommune.no/korona

Vi minner også om viktigheten av å følge smittevernreglene: God avstand, god håndhygiene og det at alle med symptomer holder seg hjemme. Vi oppfordrer også alle til å begrense den sosiale kontakten, og holde antall sosiale kontakter nede.