Det ble vedtatt av formannskapet tirsdag 23. mars at Melhus kommunes næringspris 2020 skal gå til Schei Jakobsen Café og Interiør. Den offisielle overrekkelsen skjer under kommunestyremøtet i april, men tradisjonen tro tok ordføreren med seg blomster og troppet opp for å gratulere vinneren. 

Daglig leder Catrine Jakobsen var strålende glad for å få prisen. 

Dette er begrunnelsen for prisvinneren i saksutredningen: 

Schei Jakobsen Café og Interiør ble etablert i 2014, og har blitt et viktig supplement til serveringstilbudet i Melhus. Bedriften har nå 7 ansatte. Her kan kommunens befolkning møtes i hyggelige omgivelser både inne og ute til god og hjemmelaget kvalitetsmat basert på gode råvarer som i stor grad kommer fra lokale produsenter.

Daglig leder Catrine Jakobsen har i tillegg til drift av caféen hatt en viktig rolle i videreutviklingen av nettverket Smak og opplev Melhus, og har også bidratt til at nettverket to ganger er blitt kåret til andre beste stand på Trøndersk Matfestival. I tillegg til salg av interiørartikler, har Schei Jakobsen også utsalg av varer fra kommunens matvareprodusenter. Veggene i caféen benyttes til utstilling av bilder fra lokale kunstnere. I tillegg til egen virksomhet, har Schei Jakobsen dermed en viktig rolle for landbruksbasert og kulturbasert næring i kommunen. Caféen er en viktig lunch-møteplass både for Melhus befolkningen og for tilreisende, men kan også tilby lokalene for selskaper og arrangement. I løpet av det siste året har bedriften utvidet kjøkkenet slik at det kan satses på catering. Caféen har også fått et eget møtelokale med tilhørende fasiliteter.

Schei Jakobsen Café og Interiør er et resultat av ekte gründerånd, og har utviklet seg til å bli en populær café i sentrum av Melhus med egenutviklet meny som i stor grad er basert på lokale råvarer. Caféen inviterer også lokale kunstnere og musikere inn til samarbeid og arrangementer. Schei Jakobsen er i tillegg blitt et populært lokale for lokale møter og private arrangement.

Schei Jakobsen Café og Interiør er et viktig supplement til serveringstilbudene i Melhus. Med beliggenheten i sentrum er caféen i tillegg en viktig sosial møteplass for folk i alle aldre. Med pågangsmot, nyskapning og stor evne til omstilling har bedriften møtt utfordringene i kjølvannet av korona-pandemien på en beundringsverdig måte.

Bilde av innehaver Catrine Jakobsen og ordfører Jorid Jagtøyen, som overbragte blomster og beskjed

Tidligere vinnere av Melhus kommunes næringspris: 

2019: Trøndertun Folkehøgskole
2018: Øya videregående skole
2017: Brødrene Flaarønning
2016: Svein Idar Kjelsberg, Kjelsberg Transport, Midt Miljøavfall og Brøyting og Vedlikehold Trondheim
2015: Midttømme, trelast- og byggevare, Hovin
2014: Ole Johan Granøien (Lysklæt gård)
2013: Vigdal Begravelsesbyrå
2012: Knut Veien, Korsvegen
2011: Skanska Stål
2010: Dag Runar Båtvik (Norgeshus)
2009: Asbjørn Krogstad (Asbjørn Krogstad)
2007/08: Viktor Tokle (Devico) og Marie og Nils Karl Kulbrandstad (Gilantunet)
2006: Herborg Hongset (Lydbokforlaget)
2005: Edvin Stavnes (Delprodukt)

Les gjerne mer om næringsprisen