Tema for konferansen er arbeidskraft, og hvordan vi kan samarbeide for å sikre tilgang på dette i tiden som kommer. Hovedinnleder er Julie Brodtkorb fra Maskinentreprenørenes Forbund.

Mange unge faller utenfor videregående utdanning og arbeidsliv – og programmet for dagen retter også søkelys på arbeidsmiljø og alternative kompetanseløp for å tiltrekke seg og beholde arbeidskraft i samarbeid med lokalt næringsliv.

Konferansen finner sted i kultursalen på rådhuset. Programmet starter med kaffe og registrering utenfor kultursalen kl. 1130, og avsluttes kl. 1600.

Se mer informasjon om program og påmelding.

Arrangementet er gratis å delta på.