Gjennom den årlige temadagen får politikere, administrasjon og næringsforeningen et verdifullt innblikk i det som skjer av nyetableringer og næringsvirksomhet rundt omkring i Melhus.

Dagen startet med bedriftspresentasjon på Auto’n på Korsvegen. De gamle lokalene til Hølonda Auto huser mange virksomheter, bygget opp av initiativrike gründere som har skapt arbeidsplasser i lokalsamfunnet. Flere fremhevet betydningen av kommunen som kunde og tilrettelegger, men også hva som er utfordringer knyttet til lokalsamfunnets infrastruktur. I tillegg ble det orientert om virksomheten til Coop Korsvegen, og betydningen butikken og posten har for lokalsamfunnet.

Turen fortsatte deretter til Mo gård, hvor Kjersti Flatås fortalte om oppstarten av bedriften Moulangerie. Også hun satte pris på drahjelp fra både kommunen og Innovasjon Norges i prosessen. Forsamlingen fikk også en interessant presentasjon av kommunens samarbeidspartner Proneo AS, som tilbyr etablererveiledning og råd til nyetablerere og næringsliv. Temadagen ble avsluttet med et innblikk i driften av Haugen Gård på Kvål, hvor Melhus kommunes kraftfond blant annet har bidratt med støtte til produktutvikling. Her fortalte Fritz Arne Haugen om utviklingen fra melkeproduksjon og gårdsdrift, til det mangfoldet av aktivitet som finnes på gården i dag, inkludert etablering av selskapslokale, lokalmatproduksjon og skolevirksomhet i samarbeid med Melhus kommune.