Både e-faktura og papirfaktura sendes ut i mars og september hvert år. Regningen dekker eiendomsskatt, festeavgift, vann og kloakk.

For de som fortsatt får papirfaktura anbefaler vi å gå over til å betale med e-faktura.

Her finner du årets gebyrregulativ.