Klokka 22.00 onsdag 16. januar 2019 begynner arbeidet med å gjøre nøyaktige oppmålinger av brua. Arbeidet er berammet til å vare til kl. 05.00 om morgenen.

Det vil bli manuell trafikkdirigering mens arbeidet pågår, og noe ventetid må påregnes i perioder. Så snart målingene er utført, vil man starte produksjonen av ny tverrbjelke. Statens vegvesen anslår produksjonstiden til om lag to uker, og de vil bruke én natt på å sette den på plass.  

Forsterking

Det vil samtidig bli utført arbeid for å forsterke brua. I tillegg skal alt stålet overflatebehandles etter montasje. For dette arbeidet kreves stillaser og skjerming. Går alt etter planen vil arbeidet på brua være ferdig i første del av februar. Nøyaktig tidsperspektiv vet man imidlertid ikke før oppmålingene er gjort. Værforholdene vil også ha betydning for framdriften. Så langt Statens vegvesen vet i dag, vil ikke brua bli stengt i løpet av perioden arbeidet pågår, men trafikk over brua vil bli regulert i perioder inntil arbeidet er ferdig.


Kontaktperson for arbeidet er byggeleder Svein Harald Aasan.
Telefon: 93219911
E-post: svein.aasan@vegvesen.no