Avdeling geodata skal merke opp 16 fastmerker spredt over hele kommunen i løpet av uke 19. Noen av dem er nye, mens andre er der fra før. Der vil malingen friskes opp.

Ta godt imot våre landmålere. Det er veldig viktig at merkene får være i fred, slik at flyfotograferingen kan gå som planlagt. Fastmerkene måles inn nøyaktig, og brukes til å relatere flybildene til terrenget og kartet.  

Matrikkellovven gir en lovfestet rett til å plassere signaler på privat og offentlig grunn. Du skal kunne regne med at de tar hensyn.

Les mer oppmerkingen på kartverket.no.