Dagene er blitt lysere og varmere. Nå skal alle spor etter vinteren bort fra vegene.

Ferdig til 17. mai

Melhus kommune har eget utstyr, som går jevnt fra snøen begynner å smelte og fram til 17. mai. Grunnlovsdagen er en milepæl for drifta på veg og trafikk. Det er da alle kommunale veger skal være ferdig feid.

Lavtliggende områder først

Melhus kommune har 85 kilometer kommunal veg. Av disse er 55 kilometer asfaltert, mens 30 kilometer har grusdekke. Vi feier alle de asfalterte vegene.

Slik prioriterer vi: Kommunale plasser, skoler og vegene i de laveste strøkene feies først, for det er der snøen smelter først.

Vi forstår at beboere vil ha besøk av oss så fort forholdene ligger til rette for det. Men vi kan ikke være alle steder samtidig. Den beste hjelpen vi kan få nå, er om du som nabo til offentlig veg bruker egen parkeringsplass. Da kommer vi lettere til med utstyret vårt.

Skiftarbeid

For at vi skal rekke over alt, hender det at vi må arbeide skift. Vi ber derfor om forståelse for at det derfor kan være litt støy, også tidlig på morgenen og utover lyse vårkvelder. Men ikke fortvil, feiemaskina blir like fort borte som den kommer.

Resultatet blir en ren og pen veg, som er viktig for god friksjon, lite svevestøv og for sikkerheten til trafikantene.

Brøytestikkene skal opp

Når telen i bakken slipper, kan vi ta inn brøytestikkene. Det varierer fra sted til sted i kommunen når det er forhold for å gjøre denne jobben. I løpet av mai har vi tatt inn de fleste røde plastrørene.

De fleste brøytestikkene som settes ned med kommunens pisksetter, tar vi også opp maskinelt. Men noen må vi ta opp med håndmakt. Så senk farten og vis hensyn når du ser arbeidsmannsskilt – det er viktig for sikkerheten til de som arbeider på og langs vegen.

Gjenbruk

De fleste stikkene kan brukes om igjen neste vinter. Dessverre er det noen brøytestikker som blir borte eller ødelagt i løpet av vinteren. Disse må vi derfor erstatte med nye før neste sesong. Før brøytestikkene er klare til ny dyst, må de rengjøres og noen får ny refleks.

Men nå venter vi bare på en fin sommer.