Planlagt oppstart for arbeidet er kl. 09.00. 

I følge avdelingsdirektør for vegavdeling Trøndelag i Statens vegvesen, Aril Hamrum-Norheim, skal portalene sørge for god varsling om høyden og bidra til at man ikke får flere påkjørsler av brua.

For spørsmål om arbeid med oppsetting av portaler, kontakt Mads Ole Kringen, senioringeniør i vegforvaltnings- og trafikksikkerhetsseksjonen Trøndelag i Statens vegvesen: 971 60 322