Ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Slik søker du

Du finner søknadsskjema og mer informasjon på nettsiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Søknadsfrist er 2. september. 

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret og har frivillig virksomhet som en viktig del av virksomheten kan søke. Alle mottakere av momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret før 2. september 2024.

Dersom organisasjonen er knyttet til et sentralledd (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors eller lignende), skal søknaden sendes via sentralleddet. Se sentralleddet sine nettsider for egen søknadsfrist og mer informasjon.