Søknadskjema for kommunalt tilskudd til private veger

Vegens totale lengde, samt antall husstander, avgjør om vegen er berettiget tilskudd. Beregningen foretas etter at en egenandel på 200 meter per husstand er trukket fra den totale veglengden.

Vegstrekninger med stor allmenn ferdsel i friluftssammenheng kan i 2022 søke ekstra tilskudd fra friluftsmidlene i tillegg til tilskudd til private veger. Det søkes i samme skjema. 

Søknadsfrist er 1.mai.

Har du spørsmål til ordningen kan du sende oss en e-post.