Målet med innføringen av de nye reglene er å legge til rette for alternative måter å bo på, og at det blir enklere og mer kostnadseffektivt å bygge mikrohus.

Færre byggtekniske krav, men kommunale planer gjelder

Kravene til sikkerhet er fortsatt de samme, og du må fortsatt søke kommunen før du bygger.

- Mikrohus får færre byggtekniske krav enn en vanlig enebolig, men kommunale arealplaner kan sette begrensninger både for plassering av huset, hvordan og hvor mye du kan bygge på de enkelte tomtene, understreker Per-Arne Horne som er direktør i Direktoratet for byggkvalitet.

Mikrohus kan være aktuelt både som permanent bolig og fritidsbolig. Reguleringsbestemmelsene for den aktuelle tomta vil avgjøre hva slags status boligen kan få.

Går du med planer om å bygge for eksempel mikrohus? Bestill deg time til forhåndskonferanse, da får du snakket med en saksbehandler. Bruk skjemaet Forhåndskonferanse i byggesak

Disse reglene gjelder:

  • De nye reglene gjelder for frittliggende boligbygninger på inntil 30 kvadratmeter bruksareal, med én boenhet i én etasje uten kjeller. Bygningen kan ikke på noe punkt overstige en høyde på 4,5 meter over bakken
  • Bygningen må brukes til boligformål og må inneholde alle hovedfunksjoner. Det vil si stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett
  • En bolig på inntil 30 kvadratmeter må fortsatt bygges etter kravene i plan- og bygningsloven til for eksempel plassering av huset, og løsninger for vann og avløp, renovasjon, atkomst og parkering
  • Man må søke kommunen om å plassere et mikrohus, på lik linje med andre boligbygninger

Du kan lese mer om dette hos Direktoratet for byggkvalitet.