Nå på våren spirer og gror det godt i veikanten, og det er frem mot midtsommers at gresset gror raskest.

- Å holde vegetasjonen nede langs vegen er viktig for blant annet trafikksikkerheten, hindre spredning av uønskede arter og at vannet kan renne der det er grøfter, sier Jonas Sæther, avdelingsleder på Veg og trafikk i Melhus kommune.

Kantslåtten foregår fra månedsskiftet mai/juni til godt utpå høsten.

- Vi skulle gjerne vært alle steder samtidig, men starter i lavlandet der hvor gresset har det travlest, sier Sæther.

Til kantslåtten bruker vi kommunens hjullaster sammen med et stort kantslåttaggregat. Traktor og beitepusser benyttes også, men denne kommer kun til på gresskanter som ligger helt inntil vegen.  Arbeidet med kantslått støyer, og det kan sprute fra aggregatet.

- Det er viktig at kommunens innbyggere ikke kaster eller legger fra seg gjenstander der kantlåtten skal komme til. Det kan føre til skade, både på omgivelser og på selve utstyret. Vi oppfordrer også til å merke vannkraner langs vegen med en staur. Det vil være til stor hjelp for den som sitter i maskina, sier Sæther.

Vi oppfordrer våre innbyggere til å kjøre rolig og aktpågivende når du ser et arbeidsmannsskilt ved vegen. Disse skiltene varsler om:

  • at det kan være personer i arbeid på eller nær vegen
  • at det kan være maskiner eller kjøretøyer på eller nær vegen
  • at vegen eller deler av vegen kan være avsperret
  • andre forhold som krever særlig aktsomhet.