I Norge opplever vi nå hurtig økende smitte og lokale utbrudd av covid-19. Også i Melhus og Trondheimsområdet har det vært forholdsvis mange smittetilfeller den siste tida.

Smitte i helseinstitusjoner

I Melhus har vi fredag 12. november fått smitte i flere av helseinstitusjonene. Både ansatte og beboere er smittet.

Vi har fått smitte både på Hølonda- og Buen helse- og omsorgssenter og i hjemmetjenesten i Nedre Melhus.

  • På Hølonda helse- og omsorgssenter har to beboere testet positivt på én sykehjemsavdeling. Denne holder stengt de neste fem dagene, og beboere og ansatte som har hatt nærkontakt skal testes.
  • En beboer i omsorgsbolig på Buen helse- og omsorgssenter har også testet positivt. Også her testes andre beboere og ansatte som har hatt nærkontakt.
  • I tillegg har en ansatt i hjemmetjenesten i nedre Melhus testet positivt. Vedkommende jobber i hjemmetjenesten som er ute i bygda. Berørte brukere er orientert. Ekstra smitteverntiltak er satt inn på alle disse enhetene, i tillegg til at ansatte bruker smittevernutstyr.

På grunn av økt antall covid-19-tilfeller, samt generelt mye luftveissykdommer for tida, opplever vi press på helsetjenestene våre.

Vi klarer fortsatt å gi forsvarlige tjenester, men situasjonen er sårbar og vi er avhengig av at innbyggerne nå utviser forsiktighet og bidrar til å begrense smittespredningen.

Anbefalinger til innbyggerne i Melhus

Måten du kan bidra, er ved å etterleve disse anbefalingene:

  • Hold deg hjemme om du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer – og test deg
  • Hold avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom, gjerne en meter
  • Vurder bruk av munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst en meters avstand innendørs i det offentlige rom
  • Vurder bruk av hjemmekontor når det er mulig
  • Reduser antallet nærkontakter

Besøkende til helse- og omsorgsinstitusjoner

I og med at vi nå har smitte i noen av institusjonene våre, ber vi besøkende om å være ekstra påpasselige. Har du symptomer ber vi deg om å ikke besøke institusjonene.

Selvtester

Kjenner du symptomer er hovedregelen nå at du tar en selvtest. Vi deler ut selvtester på rådhuset.

Tester du positivt på selvtesten, send en melding til smittesporing@melhus.kommune.no og bestill time til ordinær PCR-test.