På grunn av det økende antallet asylsøkere som kommer fra Ukraina, jobber Utlendingsdirektoratet (UDI) med å bygge opp antallet mottaksplasser. UDI forbereder nå en anbudskonkurranse for mottak av enslige mindreårige

Hero er landets største driftsoperatør av asylmottak. De har nå orientert Melhus kommune om at de vil gi UDI et tilbud på drift av akuttmottak for inntil 30 enslige mindreårige asylsøkere i Melhus. Bygget de ser for seg å bruke er på Tambartun på Gimse.  

En eventuell avtale om drift av et slikt mottak vil ha en varighet på seks måneder med mulighet for flere forlengelser. Maksimal varighet er to år.