Melhus Frivilligsentral blir sammen med hjemmetjenesten i Nedre Melhus, Idrettsveien bofellesskap og NAV først ute med nyvinningen.

Bidra når du kan

Førstnevnte har allerede tatt i bruk løsningen for å koordinere sine følgevenner. Dette er frivillige som bidrar til at personer som ikke er så mobile kan komme seg til alt fra lege og frisør til fysioterapi.

Er du nysgjerrig på å prøve? Vil du være følgevenn - meld din interesse

Helt konkret betyr det at Frivilligsentralen kan legge ut et behov for hjelp på Nyby, og deretter kan brukerne av appen tilby seg å hjelpe dersom de har tid og anledning. Man forplikter seg med andre ord ikke til faste ordninger, men får beskjed om at noen trenger en håndsrekning, og kan selv avgjøre om det passer. Direkte kobling innenfor trygge rammer skaper betydelig enklere koordinering mellom de som ser behovet og de som faktisk kan bidra.