Melhus og Trondheim har i flere år hatt et interkommunalt samarbeid innenfor området miljørettet helsevern. 

For barnehagene er dette delegert til vertskommunen Trondheim fra desember 2018. Mer om delegert myndighet knyttet til miljørettet helsevern