Målet med tilskuddet er å oppfordre bedrifter til å velge mer miljøvennlige alternativer ved frakt av utstyr og ved transport og levering av varer.

«Først til mølla»- prinsippet gjelder frem til den økonomiske rammen er brukt opp, senest innen november 2024.

Les mer om ordningen og søk tilskudd her