I Byvekstavtalen for Trondheimsområdet 2019-2029, ble det avtalt at de lokale partene skal utarbeide en samordnet parkeringspolitikk for avtaleområdet. Målet med prosjektet er å få et omforent politisk vedtak om en samordnet parkeringspolitikk i Melhus, Trondheim, Malvik og Stjørdal som støtter opp under nullvekstmålet.

Partene skal legge «Samordnet parkeringspolitikk innenfor Miljøpakken» til grunn i sin parkeringspolitikk og bidra aktivt til oppfølging av strategiene.

Kontaktutvalget i Miljøpakken vedtok i møtet 10. juni 2022 å sende høringsutkastet på ekstern høring, med høringsfrist 2. september 2022. Deretter skal den behandles hos partene og til slutt vedtas i Miljøpakken.

Uttalelser sendes innen 2. september til postmottak@melhus.kommune.no. Husk å oppgi saksreferanse 20/2123

Les høringsutkastet: Samordnet parkeringspolitikk innenfor Miljøpakken. Oppfølging av Byvekstavtalen for Trondheimsområdet 2019-2029 (PDF)