Melhus kommune har ansvaret for at de som oppholder seg i kommunen får helsehjelp. Flyktninger og familiegjenforente gravide, barn og unge har samme rett som alle andre innbyggere til svangerskapsomsorg hos jordmor, fastlege, helsestasjonstilbud og skolehelsetjenestetilbud.

I Melhus kommune er migrasjonshelseteamet organisert under enhet for Familie og forebygging, avdeling helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Alle flyktningfamilier med små barn får besøk av helsesykepleier og en representant fra flyktningtjenesten kort tid etter at de er bosatt i Melhus kommune.

Nytilflyttede flyktninger i skolen blir kontaktet av helsesykepleier i skolehelsetjenesten. 

Vi tilbyr dette

  • Tuberkolosekontroll (Lovpålagt)
  • Helsekartlegging
  • Formidling av kontakt med fastlege for helseundersøkelse
  • Helseopplysning
  • Svangerskapskontroll
  • Hjemmebesøk
  • Eget gruppetilbud til mødre
  • Bestilling av time til tannlege til alle barn
  • Vaksinering
  • Henvisning til øvrige kommunale tjenester ved behov

Vi bruker tolk

Det bestilles profesjonell tolk til alle konsultasjoner. Tilbudet som gis fra migrasjonshelseteamet er gratis for hver enkelt pasient.

Vi tilstreber til enhver tid at alle flyktninger og arbeidsinnvandrere skal føle seg trygg i møte med vårt helsetjenestetilbud.