Melhus blir pilotkommune, og vil være den første kommunen som prøver ut appen, som fortsatt er under utvikling. 
 
Det er St. Olavs hospital, direktoratet for e-helse og Melhus kommune som sammen skal utvikle en egen barsel-app. Den skal gi digital støtte til foreldre som raskt reiser hjem fra barselavdelingen ved St. Olavs hospital etter fødsel. 
 
Eksempler på noe av det appen vil inneholde er moduler som 
• mine data 
• mine avtaler
• hverdagen hjemme
• ernæring
• meldinger
• videosamtaler
 
Prosjektet avhenger av et godt samarbeid med kompetent helsestasjons- og jordmorpersonell. De er viktige for å utvikle teknologien slik at den blir best og mest mulig nyttig. Dette kan Melhus kommune skilte med. Les mer om helsestasjons- og jordmortilbudet her
 
Utviklingen av denne appen er en forberedelse til helseplattformen som skal bli innført i Helse Midt-Norge, og tanken er at også denne appen skal bli en nasjonal løsning.  
 
Stavanger- og Haukeland universitetssykehus er også med som partnere i dette prosjektet.
 
 
Illustrasjonsfoto: Pixabay.com/fancycrave1