Formannskapet besluttet på møtet 6. februar å tildele næringsprisen 2023 til Melhus Dyreklinikk AS. Prisen blir delt ut på hederskvelden 6. mars i kultursalen på rådhuset. 

Bakgrunn for tildelingen

Mandag 6. november 2023 ble det nye dyresykehuset til Melhus Dyreklinikk åpnet med ordfører Einar Gimse-Syrstad og næringsminister Jan Christian Vestre i spissen. Åpningen skjedde 30 år etter at Melhus Dyreklinikk ble etablert i 1993 av Anna Elisabeth Rathe og Kristin Brækken. 

Den gang var det tilbud både til smådyr og hester. I dag er det en smådyrklikk. I mange år holdt de til i Varmbuvegen og deretter ved mølla på Kuhaugen. Klinikken eies og driftes nå av Rathes nieser, søskenparet Eva og Anna Neergaard Rathe.

Melhus Dyreklinikk befinner seg i Melhusvegen på tomta til den gamle jernbanestasjonen i Melhus, og er godt synlig både fra gamle E6 og fra jernbanen. Det er et signal- og kvalitetsbygg som har gitt hele området et visuelt løft. Eierne har hatt noe hjelp fra arkitekter, men har stått for store deler av byggets design selv. Størenbedriften B&B Entreprenør har vært totalentreprenør, og totalprisen for det topp moderne dyresykehuset er 70 millioner kroner.

I motsetning til de fleste dyreklinikker, som i økende grad kjøpes opp av store kjeder, er Melhus Dyreklinikk familieeid. Eierne og driverne har vokst opp i Melhus, og ønsket å forbli i sin hjemkommune. I 2022 omsatte Melhus dyreklinikk AS for 17,9 millioner kroner, og hadde et driftsresultat på om lag seks millioner.

Av de ansatte er seks veterinærer, en dyrekiropraktor og tre autoriserte dyrepleiere. Klinikken har høy faglig kompetanse og kapasitet, og tiltrekker seg smådyrpasienter fra fjern og nær, hovedsakelig hunder og katter.

I det nye hospitalet er det gjort store investeringer i moderne teknologi innen billeddiagnostikk, og i motsetning til tidligere kan de også utføre CT-undersøkelser. På sykehuset tilbys også forebyggende behandling, kirurgi og indremedisinsk behandling, dermatologi og tannbehandling. I tillegg har de en egen kirurgisk avdeling med utstyr som ingen andre veterinærklinikker har, og det kan også brukes av leger i behandling av mennesker i en beredskapssituasjon. Ved hjelp av kameraer, lyd og mikrofoner kan også kollegaer fra andre deler av verden delta på operasjoner.

Forslagsstiller Merethe Moum beskrivelse av Melhus Dyreklinikk:

De har gjennom solid drift i mange år vist til gode resultater. Etableringen av et topp moderne dyresykehus er en enorm satsing i vår kommune som gir store ringvirkninger. I tillegg til å være en attraktiv arbeidsplass vil denne satsingen tiltrekke seg kunder fra hele Trondheimsregionen. En absolutt fortjent vinner av Melhus kommunes næringspris.

Om næringsprisen

Melhus kommunes næringspris har siden 2005 blitt delt ut som en påskjønnelse til personer, bedrifter eller organisasjoner som på en spesiell måte har bidratt til å skape eller skaffe nye og varige arbeidsplasser i kommunen.

Se statutter og tidligere prisvinnere