ICDP foreldregruppe er et tilbud i regi av helsestasjonen. Melhus kommune har kjørt det i to omganger, til svært gode tilbakemeldinger.

Det går ut på at foreldre samles til samtaler en gang i uka over åtte uker, sammen med en veileder som er kurset og sertifisert ICDP-veileder. Gruppene er delt inn etter barnas alder:

  • Barnehagealder 0-5 år
  • Barneskolegruppe 1.-4. trinn
  • Barneskolegruppe 5.-8. trinn
  • Ungdomsgruppe 13-18 år

De nye gruppene starter opp i september 2022. Unntaket er gruppa for 1.-4 trinn, som starter opp våren 2023. Dette er et tilbud til absolutt alle foreldre som ønsker å delta.

Les mer om innholdet i kurset på melhus.kommune.no/icdp.

Påmelding og info

Med dere på her: 

Får du ikke til å bruke skjemaet, kan du ta kontakt med Elin Ødegård på helsestasjonen:

Om å stå støtt

- Det er viktig å presisere at her kommer det ingen oppskrift eller fasit. Det handler om å dele erfaringer og løsninger med andre foreldre, og gjennom det finne trygghet og støtte til å finne og stå i egne løsninger, sier Marianne Kaasbøll Vagle som er førskolelærer og jobber på avdeling psykisk helse og rus.

Sammen med foreldreveileder Elin Ødegård står hun i bresjen for satsingen.

Positivt med gruppesetting

De har tro på det å møtes i gruppe.

- Det er mye ressurser og kompetanse i en gruppe av foreldre. Vi tenker at den beste måten å hjelpe barn og unge er gjennom foreldrene. De diskusjonene man har i gruppa, det er ofte det som gjør at man får en vekker eller nye perspektiv, sier Ødegård.

Gode tilbakemeldinger

Gjennom året som har gått har vi kjørt ICDP foreldregrupper, en i fjor høst og en denne vinteren og våren. Her er noen av tilbakemeldingene deltakerne ga:

  • «Alle småbarnsforeldre burde fått tilbud om et slikt kurs.»
  • «Det trenger ikke være så komplisert.»
  • «Jeg er blitt mer bevisst på meg selv.»