Undersøkelsene gjennomføres både på nett og papir, og de som blir invitert til å delta vil bli kontaktet innen utgangen av november 2021.

Melhus kommune har gjennomført brukerundersøkelser jevnlig og benyttet bedrekommune.no siden 2017. Dette gir oss tall å sammenligne med.

Det er viktig for oss at dere som får tilsendt undersøkelsen svarer. Høy deltakelse sikrer god kvalitet på tallene. Tilbakemeldingene blir viktige innspill i forbedringsarbeidet i kommunen.

Enhetene i kommunen vil gi tilbakemelding om resultatene av brukerundersøkelsen til sine brukere.