Tid og sted: Kultursalen, Melhus Rådhus, 24. oktober, kl. 14-16. 

Målgruppen for dagen er brukerorganisasjoner og alle andre med interesser for temaet.

Foredragsholder er Marit By Rise, som er professor ved Fakultet for medisin og helsevitenskap på NTNU.
Med temaet «Brukermedvirkning – hva innebærer det og hvorfor blir det vanskelig?» setter By Rise fokus på at du som bruker kan påvirke omgivelsene gjennom egne valg og ressurser.

Det er gratis inngang, men husk påmelding innen 18. oktober på e-post til margrethe.stendahl@melhus.kommune.no, eller ring 72858085.

VELKOMMEN!