Dette fører ikke til endringer for deg som innbygger. Faktura blir sendt ut på samme måte som tidligere.

vår fakturaside finner du nyttig informasjon. 

Store avtaler i offentlig sektor skal legges ut på anbud. Hovedbankavtale ble lagt ut som en anbudskonkurranse. Vi mottok tre tilbud, og Sparebank 1 SMN hadde det beste samlede tilbudet.