Hvis du ønsker å ta ut vann fra vannkiosken kan du ta kontakt med teknisk drift for registrering og utdeling av nøkkel til anlegget. 
Telefon: 72 85 80 00
E-post

Pris per m3 vann: 21,87,- eks. mva.

Ikke tillatt å hente vann fra hydranter og vannkummer

Det er ikke tillatt å hente vann fra hydranter og vannkummer. Brannhydranter skal i utgangspunktet kun brukes av brannvesenet til slokking av brann.