Krysset ligger i Melhus sentrum på vestsida av Gaula.

I hele anleggsperioden vil området være framkommelig for både gående og syklende.

For kjørende vil det være åpent for trafikk til og fra Drammensvegen og Gammelbakkan, men stengt i enten Martin Trannmæls veg eller i Gimsvegen mot Gimsebrua. De to sistnevnte vegene vil aldri stenges samtidig.

Det vil ikke være mulig å sette av skolebarn i krysset mens anleggsperioden pågår.

Foto: Lars Erik Sira, Melhus kommune.