Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) rangerer årlig alle landets kommuner etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi.

Kommuner som rangeres høyt i Kommune-NM har gjerne høy yrkesdeltakelse, høy andel private jobber, en ung og kompetent arbeidsstyrke, høy næringsvariasjon og god kommuneøkonomi.

I årets Kommune-NM blir Melhus rangert som den sjuende beste kommunen i Trøndelag. På landsbasis blir vi rangert som nummer 78, som er den beste plasseringen vi har hatt siden NHO begynte denne rangeringen i 2014.

- Melhus hevder seg stadig på målinger både nasjonalt og regionalt innenfor ulike områder som tjenester, omdømme og økonomi. Denne gangen er det NHOs kommune- NM, der Melhus kommer på en gledelig sjuende plass i Trøndelag. Vi ligger langt over lands- og fylkes gjennomsnittet på enkelte områder, sier ordfører Jorid Jagtøyen i Melhus kommune.

- Dette er positive trender for en kommune i vekst der mye bra skjer innenfor bolig, oppvekst og kultur, godt planarbeid og god samhandling i regionen og med lokalt næringsliv. Vi ser også effekten av ny veg gjennom kommunen, som delvis er ferdig bygd og delvis er under bygging. Å ha et tett og godt samarbeid mellom næringsliv, kommune, innbyggere og utdanningsinstitusjoner er noe vi prioriterer, sier Jagtøyen.

Les mer om Kommune-NM.

Les også: Melhus blant landets best styrte kommuner.