- Det er veldig gledelig. Dette forteller oss at vi gir gode tjenester innen de største områdene, sier en glad rådmann Katrine Lereggen.

Dette er den beste plasseringen vi har oppnådd i barometeret. Særlig vektlegges det at vi har forbedret oss innen følgende områder:

  • pleie og omsorg
  • barnevern
  • barnehage
  • helse
  • økonomisk kontroll

I tillegg ligger det an til solid vekst i befolkningen også i årene som kommer. Les saken Kommunal Rapport skrev om Melhus i utgave 36: "En solskinnshistorie fra Trøndelag" (PDF)

Ansatte og politikerne gjør jobben

Katrine Lereggen trekker frem innsatsen som er gjort av alle ansatte, samt av politikerne.

- Det at vi gjør det så bra er et uttrykk for at hele organisasjonen, det vil si ansatte, ledere og tillitsvalgte, jobber målrettet og strukturert. Vi prøver å lære og utvikle oss hele tiden. At vi nå ser resultat av det, er jo fantastisk. I tillegg skal vi skryte av politikerne, som lager rammer for god økonomisk styring, og gjør en god jobb med å følge opp den økonomiske kontrollen.

Hun understreker:

- Vi forvalter jo fellesskapets penger. Og jobben vår er å få mest mulig ut av hver krone. Vi har hatt og skal fortsatt ha god styring og kontroll på økonomien.

Tiden som kommer

Fremover ser vi at de økonomiske rammene blir trangere, samtidig som vi får en stadig eldre befolkning. Kompetanse hos våre ansatte er og blir enda viktigere i årene som kommer. Tjenestene vil måtte endres og utvikles hele tiden.

- Da blir det enda viktigere at vi greier å omstille oss, ta i bruk ny teknologi og gjøre ting på litt andre måter. Samskaping er et ord som brukes mye nå. Det går ut på at kommunen og innbyggerne i fellesskap finner nye løsninger, og også tar i bruk ny teknologi sammen, sier Lereggen.

Fakta: Melhus i Kommunebarometeret 2020

  • Samlet på 26. plass (173. plass i 2019) 
  • Pleie og omsorg: 53. plass (146. plass i 2019)
  • Skole: 138. plass (156. plass i 2019)
  • Barnehage: 120. plass (352. plass i 2019)
  • Økonomi: 140. plass 

Kommunebarometeret er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hver tår. Kommunene rangeres etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer.