Det såkalte Jobbvinner-prosjektet ledes av KS i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.

Ambassadør- og mentor opplæring

Rekruttering av sykepleiere oppleves som utfordrende for svært mange norske kommuner. I samarbeid med KS planlegger nå Midtre-Gauldal, Skaun og Melhus oppstart av en ny pilot, hvor sistnevnte er vertskommune. Dette innebærer blant annet etablering av en mentorordning for nyansatte sykepleiere, samt at flere av dagens ansatte skal delta på en ambassadøropplæring. Dette har vist seg å være nøkkelfaktorer i lignende prosjekt rundt om i landet.

Her kan du lese mer om Jobbvinner.