Melhus kommune eier et vegnett på 85 kilometer, inkludert gang- og sykkelveger. Nå ønsker vi tips om mørke gatelys på kommunale og private veger.

På tjenesten Meld feil! – Melhus kommune (eller på appen med samme navn) kan du melde fra om gatelys som ikke virker. Du kan også melde fra om andre feil på veinettet.   

Mange av veiene i kommunen tilhører Statens vegvesen eller Trøndelag fylkeskommune. Varsler du oss om feil på disse veiene, sender vi varslet videre til dem.

Vegene vi anser som viktigst for trafikksikkerheten, der alle eller store deler av lyspunktene er mørke, blir prioritert.

Utbedring av lys bestiller vi fra entreprenør. Det kan derfor ta litt tid før innmeldte feil blir rettet, spesielt om det gjelder feil på et enkelt lyspunkt der de øvrige ellers er i orden.

Til slutt vil vi oppfordre alle innbyggere til å bruke refleks. Melhus kommune støtter opp om den nasjonale nullvisjonen, en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken.