Det vil være tilgjengelig for gjennomsyn i skranken på Melhus rådhus og på Melhus bibliotek.  

Dersom du mener du selv eller andre er uriktig innført eller utelatt fra kommunens manntall, kan du kreve at feilen rettes opp. Kravet skal være skriftlig begrunnet og sendes til valgstyret (Formannskapet).