Varierte sommeraktiviteter

Melhus kommune har fått støtte fra Utdanningsdirektoratet for å gjennomføre aktiviteter for barn og unge i skoleferien. Alle disse aktivitetene vil være gratis og åpne for alle, de fleste med påmelding.

Noen aktiviteter og arrangementer blir på en eller flere dager, mens mange blir over en eller flere uker. Det blir aktiviteter for alle mellom 1. trinn til siste trinn på videregående. Flest tilbud blir det for barn og ungdom fra 5. til 10. trinn.

Dette er noen av aktivitetene:

  • Summercamp med Melhus Makers
  • Inspire Camp med Drive for life
  • Konserter og aktiviteter i teltet med Camp Melhus
  • Gaming på Rådhuset
  • Sirkusforestillinger med Bussen Blåmåka
  • Workshops i blant annet dans og tegneserieskaping
  • Gårdsbesøk
  • Åpen Minecraft-server i hele sommer
  • Utflukter med Røde Kors og ungdomsklubber
  • Filmbussen

Her er hele programmet. Påmelding til aktivitetene er åpen fra 11. juni.

Ved spørsmål, kontakt prosjektleder Maria Spjøtvoll på maria.spjotvoll@melhus.kommune.no.

Sommerskole på Eid og Gimse ungdomsskole

Melhus kommune har fått statlige midler til å prøve ut en ordning med sommerskole sommeren 2021.Tiltaket skal bidra til at elever i grunnskolen får en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens regi i uke 25, uka etter at ordinær undervisning er avsluttet. Tilbudet er frivillig og gratis.

- Målet med sommerskolen er å gi barn og unge et variert tilbud som skal bidra til faglig fordypning og sosiale og kulturelle opplevelser. Gjennom aktivitetene håper vi flest mulig kan få oppleve mestring og tilhørighet, sier Nina Hoseth, kommunalsjef for oppvekst og kultur.

Etter en innspillsrunde med alle skolene ønsker Melhus kommune å prøve ut ordningen med sommerskole på Eid skole og barnehage (5.-10.trinn) og på Gimse ungdomsskole i år. Tilbudene ved skolene vil være forskjellig, og aktivitetene mange.

- Vi er i en pandemisituasjon, og ønsker ikke at elever fra hele Melhus skal settes sammen i tette grupper. Det betyr at vi prøver ut ordningen for en del av elevene våre, sier Hoseth.

Skole- og fritidsordningene ved alle barneskolene vil også få ekstra midler til aktiviteter sommeren 2021.

- Vi har ikke gjort noe sånt som dette før. Etter sommeren vet vi om tilbudene ble brukt, om vi har satset på riktige aktiviteter til riktig tid og om det generelt sett er interesse for en slik ordning i kommunen. Vi gleder vi oss til å prøve, sier Hoseth.