Målet med undersøkelsene er generell geologisk kartlegging, samt å forsøke å finne ut hva som er igjen av cesium-137 etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. 

Selve målingene foregår ved at helikopteret flyr i linjer i retning øst - vest for hver 200 meter, og med konstant høyde 60 meter over bakken. Under helikopteret henger en målesonde som registrerer variasjoner i jordens magnetfelt og variasjoner i den elektriske ledningsevnen i berggrunnen. I tillegg blir det samlet inn informasjon om radioaktive elementer i bakken. Med disse målingene får forskerne et detaljert bilde av geologien i området.

Resultatene fra undersøkelsen kan først og fremst benyttes ved videre geologisk kartlegging og mineralressursundersøkelser, men også ved grunnvannsundersøkelser, kartlegging av eventuell fare for radon i hus, og kartlegging av svakhetssoner i fjell.

NGU vil utføre målingene i nært samarbeid med lokalbefolkningen og reinbeitedistriktene. Dersom målingene er uforenelig med annen aktivitet, ønsker NGU å bli kontaktet.