Logopedi er et fagområde som beskriver og forklarer ulike former for kommunikasjonsvansker, som er relatert til språk-, stemme- eller taleforstyrrelser. Det inkluderer også lese- og skrivevansker og svelgevansker, henholdsvis dysleksi, dysgrafi og dysfagi.

En logoped kan bidra til å utrede og behandle disse vanskene, i samarbeid med andre fagpersoner. Logopedi i Melhus kommune ligger under PP-tjenesten. 

Henvisning

For å gjøre utredning og eventuell behandling av en logoped, trengs det henvisning. Det sendes fortrinnsvis inn i samarbeid med barnehage eller skole. Henvisningsskjema til PP-tjenesten

Kommunen og fylkeskommunen har ansvar for å gi tilbud om logopedbehandling til barn, ungdom og voksne, som har rett på et spesialpedagogisk tilbud etter opplæringsloven. Den finner du på lovdata.no

Utvikling av språklydene

Vi har laget en grafisk fremstilling utviklingen av språklydene hos barn. Kort fortalt: Omtrent når, og i hvilken rekkefølge barn mestrer de ulike språklydene. Det varierer mye når barna mestrer de ulike lydene. Du finner fremstillingen her: Utviklingen av språklydene (PDF)