Kjell André Brevik er natur- og kulturveileder ved Melhus bibliotek. I perioden 2013-2017 var han ansatt i det kommunale kulturminneprosjektet som blant annet samlet inn opplysninger som vitnet om samisk tilstedeværelse i Melhus gjennom historien.

- Det er ikke alltid like lett å være klar over alle våre sørsamiske kulturminner, selv om vi kan se tegn til denne historien når våren nærmer seg og tamreinen kommer på besøk. I 2017 presenterte vi de innsamlede tradisjonene om samisk bruk av landskapet i dokumentet "Materielle faste kulturminner i Melhus". Her er det Astrid Grendstad, lokalhistoriker i Klæbu, som er vår hovedkilde til opplysningene om samiske kulturminner i de store utmarksområdene på østsida av Gauldalen.

I "Materielle faste kulturminner i Melhus" står det:

"Alle lokalitetene vi har merka oss hittil har forleddet Finn- til felles. Det er sagt og skrevet mye om dette ordets opphav og betydning. Finn er i Norge kjent både som mannsnavn og som navn på en folkegruppe (samene). Ikke minst ble finnkjerringer og finnkaller helt fram til det 20. århundre (og kanskje fremdeles?) betrakta som spådomskyndige mennesker som folk flest hadde en viss respekt for."

Kjell forteller ivrig om arbeidet med å finne spor etter samene i Melhus.

- Det nærmeste vi kommer dokumentert sørsamisk aktivitet er Finnaunet vest for Målsjøen. Samtidig finner vi Finngrubben i Oksdalen mot kommunegrensa til Klæbu. Et navn som kan forklares ved hjelp av udokumenterte historiske opplysninger og kjente økologiske forhold. Grubben peker nemlig på at det tidlig på våren er lett tilgjengelige skudd i marka her.

- Nå begynner det jo å bli et lite tiår siden vi arbeidet aktivt med kulturminneregistreringen. Mye har skjedd siden da, ikke minst på arkeologifronten. Det har blitt påvist og datert gammetufter og samiske bålplasser (árran) flere steder i sørlige deler av Trøndelag. Disse beviser samisk tilstedeværelse helt tilbake til eldre jernalder. Jeg er natur- og kulturveileder, men har master i arkeologi i bunnen, så jeg følger litt ekstra med på dette området.

Vil du vite mer? Da kan du lese hele dokumentet her: https://www.melhus.kommune.no/kulturminneplan.461639.no.html

Du er også hjertelig velkommen til å slå av en prat med Kjell på biblioteket, og låne blant annet boka "Samer sør for Midnattssola" av Leif Braseth.

Bli med på filmvisning!

Filmen som vises i klokken 13.00 i kommunestyresalen handler om hvordan samene tolker stjernebildene våre.

Velkommen!