Sagauka er en årlig kulturhistorisk festival som belyser Melhus sin unike tilstedeværelse i sagalitteraturen. Årets festival går av stabelen i perioden 1.-6. juni.

- Av smittevernhensyn planlegger vi festivalen med flere mulige alternativer ettersom vi ikke vet hva vi vil ha mulighet til i juni. Vi lover å gjøre vårt beste, og det vil bli mange små, og kanskje noen større arrangementer, slik at alle skal få mulighet til å ta del i festivalen, sier prosjektleder Anne Sørtømme i Melhus kommune.

Ønsker innspill til programmet

- Sagauka arrangeres i samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor. Vi oppmuntrer både tidligere aktører og nye interesserte til å melde inn programinnspill. Forslagene kan gjerne ha noe med tema å gjøre, men det er ikke et krav, da festivalprogrammet vil ha en kombinasjon av temarelaterte og historierelaterte poster. Vi ber også om at at smittevern og eventuelle antallsbegrensninger omtales kort i programforslagene, sier Sørtømme.

Frist for innsending av forslag er 31. mars.

Jordbruk en stor del av livet under sagatiden

Jordbruk har eksistert i verden i over 10.000 år, og kom til Norge for rundt 4000 år siden. Fra de første kornartene og kyrne utviklet jordbruket seg stadig gjennom årene, med blant annet poteten rundt år 1800 og en stor fremvekst i hagebruksproduksjon rundt samme tid.

Også under sagatiden var jordbruk en sentral del av tilværelsen. Det var lenge lovpålagt å tilhøre en gård, og folk levde stort sett av det de selv produserte. Det de hadde av overskudd brukte de på å bytte til seg varer som de ikke var selvforsynte med, blant annet var det mest fisk å hente ved kysten. Det ble også mer og mer vanlig å etablere setre i utmarka for å kunne utnytte utmarksressursene. I middelalderen var det også vanlig å betrakte ulike råvarer som medisin, og man kan finne medisinske anvisninger i de samme skriftene som man finner oppskrifter. I disse oppskriftene kan man også se de tydelige forskjellene i velferd i husholdningene. De rikeste hadde egne bakerovner for å lage spesielt pai, mens de aller fleste ikke hadde denne luksusen, og heller måtte benytte seg av fellesovner og bakerier.

Sagauka i Melhus ønsker i 2021 å belyse dette temaet for å knytte sammen fortid, nåtid og fremtid gjennom nettopp jordbruk og matproduksjon. Det er noe som har vært, er og vil fortsette å være bokstavelig talt livsviktig for oss. Våre matvaner kan være med på å definere hvem vi er, og spesielt i sagabygda Melhus er det mange som både har vokst opp med, og fortsatt jobber med jordbruk hver dag, sier Sørtømme.

Henvendelser om festivalen, samt programinnspill sendes til prosjektleder i Melhus kommune på: Anne.Sortomme@melhus.kommune.no.

Informasjon vil komme forløpende på sagauka.no og på Sagaukas Facebookside.