Mens Albert Verhagen og Siri Busklein var til stede i Oslo, fulgte vi spent konferansen fra rådhuset. Foto: Melhus kommune/Marthe Eid
Mens Albert Verhagen og Siri Busklein var til stede i Oslo, fulgte vi spent konferansen fra rådhuset. Foto: Melhus kommune/Marthe Eid

Onsdag ble Leve hele livet-prisen delt ut på konferansen i Oslo Spektrum, og Melhus vant!

Juryen trakk fram at vi har laget en langsiktig plan for å legge til rette for at alle kan leve lengst mulig i eget hjem.

Melhus kommune var en av tre nominerte, sammen med Vennesla og Sør-Varanger kommune. Kommunalsjef Albert Verhagen og avdelingsleder i hjemmetjenesten på Horg/Flå, Siri Busklein, var til stede på konferansen.

- Stor motivasjon

- Dette vil virkelig sette fart i arbeidet, det gir stor motivasjon. Dette er en stor anerkjennelse av den vridningen og satsingen mot mer forebygging, helsefremming og hverdagsmestring vi jobber med i Melhus. Dette sier noe om den fantastiske jobben som gjøres hver dag av absolutt alle ansatte i kommunen vår, sier Albert Verhagen.

Siri Busklein trakk frem frivilligheten da de ble intervjuet i konferansen. Hun viste til det som skjedde etter Bortistu bofellesskap ble åpnet ved Horg helse- og omsorgssenter i mai:

- Vi opplevde at frivillige kom av seg selv. Det har rullet på seg.

Veivalg

Begrunnelsen peker mot prioriteringene og satsingene Melhus gjør i Veivalg-prosjektet, som ble vedtatt i vår.

Oppsummert handler det om forebygging og helsefremming i alle kommunale ledd, og i alle sektorer.  Vi må vri over til mer hjemmebaserte tjenester som kan bidra til at alle kan bo hjemme livet ut! Vi skal bruke velferdsteknologi på en smart måte. Det vil styrke våre tjenester og bidra til at innbyggerne i kommunen vår kan bo trygt og lenge hjemme.

Mestringstrappa

Vi har snudd den gamle omsorgstrappa opp-ned, og den heter nå mestringstrappa. I stedet for at den tar utgangspunkt i våre tjenester, handler det om innbyggerne og deres mestringsnivå. Den viser at vi kan bo hjemme hele livet, selv med stort behov for tjenester. Helsefremming og hverdagsmestring skal være langt fremme i kommunens tankegang ut til våre innbyggere, uansett hvor i mestringstrappa de befinner seg.

Bilde av den nye mestringstrappa for Melhus kommune, vedtatt av kommunestyret 22. mars 2022

Eksperter i eget liv

Innbyggerne er selv eksperter i eget liv: Hva er verdifullt for deg? Våre kommunale tjenester skal ikke lengre bygge på hva vi har å tilby. Det skal vris mot hva innbyggerne har behov for, og hva som er den beste tjenesten for den enkelte. Ansatte skal jobbe mer med «hendene på ryggen». På den måten blir innbyggerne mer aktive i eget liv og hverdag, det løfter ressursene hver enkelt innehar og fremmer hverdagsmestring.

De uvurderlige frivillige

Vi hadde ikke klart alt vi gjør eller skal gjøre i årene fremover, uten alle våre fantastiske frivillige. Frivilligheten er stor i Melhus, og det er både vi som kommune og våre innbyggere helt avhengige av. Alle frivillige er uunnværlige, og det er alltid rom for flere.

Stor motivasjon

Den jobben har vi i Melhus startet på nå, og det skal merkes godt blant innbyggerne i årene som kommer. Denne prisen gir oss stor motivasjon i jobben som må gjøres i tiden fremover!