Vi kan forvente mye smitte i tiden fremover. Med en mindre alvorlig variant av viruset og høy vaksinedekning tåler vi det bedre.

Men det er fortsatt behov for å holde på en god del av tiltakene, slik at vi ikke får for mye smitte på en gang. Det vil føre til et for høyt sykefravær, som kan gå utover kapasiteten i helsetjenesten, viktige samfunnstjenester og det at samfunnet holdes i gang.

Regjeringen la frem de nye tiltakene torsdag kveld.

Det viktigste:

 • Ta vaksinen!
 • Hold én meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og andre nære

Og disse tiltakene gjelder fortsatt:

 • Munnbind er påbudt der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand på offentlige steder som butikker, kjøpesentre, og kollektivtransport med mer
 • Begrens hvor mange nærkontakter du har samlet sett. Men ikke isoler deg
 • Test deg ved symptomer eller mistanke om smitte
 • Hjemmekontor: Påbudt for arbeidsgivere å sørge for hjemmekontor der det er mulig
 • Last ned og ta i bruk Smittestopp-appen

Skoler og barnehager

Det blir grønt nivå på barnehager og skoler, også i Melhus. Nå blir det opp til kommunene å heve nivået til gult eller rødt, dersom smittesituasjonen lokalt skulle tilsi det.

Dersom det oppstår større smitteutbrudd på enkelte skoler eller barnehager, kan det bli aktuelt å gjøre tiltak lokalt på den enheten.

Les mer på regjeringens sider.

Mer normal fritid for barn og unge

Det åpnes opp for mer fritids- og kulturaktiviteter for de unge. 

 • Alle under 20 år kan gjennomføre treninger og aktiviteter som normalt
 • Foregår det innendørs, anbefales det å begrense opp til 20 personer, eller etter klasse/kohort
 • Utendørs er det ingen avstandsbegrensninger, og der kan arrangement kjøres som normalt, også når det samles barn og unge fra ulike steder
 • Kamper innendørs er igjen greit, men lagidretter anbefales å vente med innendørs turneringer, stevner og cuper
 • Voksne kan drive med idrett og andre aktiviteter utendørs som normalt. Innendørs anbefales det at maksimalt 20 samles, og at man holder meteren. Ved intensiv trening bør det være to meter
 • Toppidrett drives som normalt
 • Antallsbegrensninger: 200 utendørs uten faste, tilviste plasser, 200 innendørs med faste, tilviste plasser

Mer testing, mindre karantene

Strategien om testing, isolering, sporing og karantene (TISK) justeres. Vi går mer over til at den som er smittet blir selv blir ansvarlig for å varsle sine nærkontakter.

Husstandsmedlemmer og andre tilsvarende nære (for eksempel kjæreste) skal fortsatt i smittekarantene.

Andre nærkontakter skal ikke lenger i smittekarantene, men anbefales å teste seg på dag 3 og 5 etter de har hatt nærkontakt med den som er smittet, og de oppfordres til å følge godt med på eventuelle symptomer i ti døgn. Får du symptomer skal du holde deg hjemme og ta en test. 

Les mer om dette på regjeringens sider.