Møtet ble holdt i kommunestyresalen torsdag 29. august. Det er ikke hver dag det dras elghoder inn i salen, men det skjedde altså denne kvelden. Alle grunneierlag var kalt inn til møtet. 

Her gjennomgikk de den nye bestandsplanen, og fikk en orientering om den nye ordningen for beverjakt i Melhus kommune. 

I tillegg var det altså både demonstrasjon og informasjon om prøvetaking knyttet til skrantesyke, kalt CWD. Kåre Lilleberg og Leif Jostein Konstad demonstrerte hvordan prøvene tas, og det ble delt ut utstyr til å ta disse prøvene til de ulike jaktlagene. Prøvene de tar skal sendes direkte inn til Veterinærinstituttet. 

Det skal nemlig tas prøver av alle voksne dyr av elg og hjort, som er over to år gamle. Det er Miljødirektoratet som har pålagt alle som jakter å ta slike prøver. Det er tredje året at Melhus er med på denne ordningen.