Brua blir stengt grunnet vedlikeholdsarbeid på lysanlegget, inntil en halvtime om gangen. Arbeidet starter klokka 09.00, og avsluttes ca. klokka 16.00.

Det blir manuell dirigering, men utrykningskjøretøy kan passere.