Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 3.ledd kunngjøres herved at det er inngått utbyggingsavtale mellom Melhus kommune og Melhustorget AS og Melhus Kjøpesenter AS angående utbyggingen av Melhustorget i Melhus sentrum. Avtalen ble godkjent av Melhus formannskap 7.12.21 i sak 146/21

Avtalen kan du lese her.

Spørsmål rettes til enhet for arealforvaltning ved Guri Vik:

E-post: guri.vik@melhus.kommune.no eller postmottak@melhus.kommune.no