Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 3. ledd kunngjøres herved at det er inngått utbyggingsavtale mellom Melhus kommune og Melhusbanken AS angående utbyggingen av Bankkvartalet i Melhus sentrum. Avtalen ble godkjent av Melhus formannskap 23.11.21 i sak 130/21.

Avtalen kan du lese her.

Spørsmål rettes til enhet for arealforvaltning ved Guri Vik:

E-post: guri.vik@melhus.kommune.no eller postmottak@melhus.kommune.no