Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 3.ledd kunngjøres herved at det er inngått utbyggingsavtale mellom Melhus kommune og Norgeshus Gauldal bygg AS. Dette gjelder utbyggingen av Tomtene Mølleråsen 4 a og 6 b på Hovin angående opparbeidelse av teknisk infrastruktur og medfinansiering av gatelys i Åsaringen.

Avtalen kan leses her (pdf).

Spørsmål rettes til enhet for arealforvaltning ved Guri Vik:
E-post: guri.vik@melhus.kommune.no  eller postmottak@melhus.kommune.no 

Merkes med sak 19/4507.