På bakgrunn av at det foreligger ny områdeplan for Melhus sentrum ønsker partene Melhus kommune og Heimdal sag Prosjekter AS  (Org nr 982 793 696) å reforhandle gjeldende utbyggingsavtale mellom partene.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 1. ledd kunngjøres derfor oppstart av nye forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Melhus kommune AS og Heimdal sag Prosjekter AS. Ny avtale vil avløse allerede inngått utbyggingsavtale vedtatt av Melhus kommune 17.11.2015.

Avtalen gjelder utbygging av nødvendig infrastruktur i forbindelse med utbygging av
Gjømstunet gnr./bnr. 30/30 (tidligere tomt for Bøndenes hus) i Melhus kommune.

Avtalen gjelder også innbetaling av anleggsbidrag for å tilfredsstille rekkefølgekrav gitt i områdeplan
for Melhus sentrum.

Spørsmål om avtalen kan rettes til enhet for arealforvaltning v/ Guri Vik på telefon 993 85 932 eller pr. e-post.

Frist: Eventuelle merknader sendes pr. e-post innen 1. oktober 2020.