Last ned kommuneplanens samfunnsdel 2023-2037.

Planen erstatter kommuneplanens samfunnsdel Melhus 2025, vedtatt av kommunestyret den 21.10.2009. 

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §11-15 ikke påklages. 

Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen er også grunnlaget for kommunens styringssystem, sektorenes planer og virksomhet. Kommuneplanens samfunnsdel strekker seg frem til 2037.

Spørsmål eller kommentarer merker du kommuneplanens samfunnsdel og sender til Melhus kommune på e-post til postmottak@melhus.kommune.no eller til saksbehandler Kjartan Løvaas.