Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 3.ledd kunngjøres herved at det er inngått utbyggingsavtale mellom Melhus kommune og Block Watne AS. Dette gjelder utbyggingen av boligområdet Litjskjeet på Ler angående opparbeidelse av teknisk infrastruktur og medfinansiering av annen infrastruktur ved innbetaling til fond.

Avtalen kan leses her (pdf).

Spørsmål kan rettes til enhet for arealforvaltning ved Guri Vik:
E-post: guri.vik@melhus.kommune.no eller postmottak@melhus.kommune.no 

Merkes sak 15/4254.